Mac Mail

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Klicka på Mail och sedan på Inställningar... i menyraden.

2. Klicka på + längst ner i vänstra hörnet.

3. Välj Lägg till ett annat e-postkonto... och klicka på Fortsätt.

4. Ange ditt namn, e-postadress och lösenord för e-postadress och klicka sedan på Skapa.

5. Skriv in dina uppgifter för den inkommande servern. Som ett exempel har vi valt att koppla e-postadressen info@levonlineguider.se till Mac Mail. Uppgifterna som du ska använda kan du hitta i din kontrollpanel under E-post och E-postkonton.

6. Mac Mail kommer nu säga att certifikatet för din inkommande e-postserver är ogiltigt. Anledningen till detta är att ni delar e-postsystem med flera domäner och Mac Mail anser att detta är misstänkt. För att fortsätta är det bara att klicka Anslut.

7. Skriv in dina uppgifter för den utgående servern. Som ett exempel har vi valt att koppla e-postadressen info@levonlineguider.se till Mac Mail. Uppgifterna som du ska använda kan du hitta i din kontrollpanel under E-post och E-postkonton.

8. Mac Mail kommer nu säga att certifikatet för din utgående e-postserver är ogiltigt. För att fortsätta är det bara att klicka Anslut.

9. Mac Mail ber nu om ytterligare några uppgifter. Slå av SSL och sätt porten 587. Autentiseringen ska vara Lösenord.

Ditt konto är nu uppsatt i Mac Mail.