Skapa en vidarebefordring

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här.

2. Klicka på E-post och Vidarebefordringar i menyn på din kontrollpanel.

3. Klicka på Lägg till.

4. Skriv in den e-postadress du vill vidarebefordra från och sedan till vilka adresser du vill vidarebefordra till.

I det här exemplet har vi valt att vidarebefordra info@supportguider.se till admin@supportguider.se.

Vill du vidarebefordra till flera adresser är det bara göra en ny rad och skriva in nästa adress.

5. Klicka på Spara för att spara vidarebefordringen.