Varning eller felmeddelande om SSL certifikat

Ett vanligt problem som vi sett att många stött på på senare tid är att när SSL aktiverats för den inkommande/utgående servern så genereras en varning/ett felmeddelande om att serverns identitet inte kan valideras och/eller att certifikatet inte är pålitligt.

För att lösa detta har vi gjort möjligt ett alternativt värdnamn som kan användas för den inkommande och utgående e-postservern vilket ska få bort varningen.
Det enda som ni behöver är att ändra är värdnamnet till den inkommande och utgående servern och då genom att den första punkten i värdnamnet byts ut mot ett bindestreck.

Exempelvis om det nuvarande värdnamnet för den inkommande servern är imap.c10.levonline.com så byts det istället ut mot imap-c10.levonline.com och likaså för POP som då blir pop-c10.levonline.com.
För den utgående servern så är det samma ändring så om det nuvarande värdnamnet exempelvis är smtpauth.c10.levonline.com så byts det ut mot smtpauth-c10.levonline.com.

Gäller detta Thunderbird kan ni testa med denna guide
Lösningen där hjälper för kunder med senaste versionen av Thunderbird.