Outlook 2013

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Klicka på Arkiv och Kontoinställningar och sedan Nytt... för att koppla ditt e-postkonto till Outlook.

2. Välj Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper och klicka sedan på Nästa.

3.Välj Pop eller IMAP och klicka sedan på Nästa.

 

4. Skriv in dina uppgifter för din nya e-postadressen. Som ett exempel har vi valt att koppla e-postadressen info@levonlineguider.se till Outlook. Uppgifterna som du ska använda kan du hitta i din kontrollpanel under E-post och E-postkonton.

 

5. Klicka på Fler Inställningar... och fliken Utgående server och se till att du klickat i Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och att Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post också är ifylld.

6. Gå till fliken Avancerat och ändra porten för Utgående server (SMTP) till 587.

7. Klicka på OK för att stänga Fler Inställningar... och klicka på Nästa för att spara inställningarna.

Innan adressen läggs till så utför Outlook ett test av e-posten. När det är klart ska det se ut som på bilden.

8. Ditt e-postkonto är nu tillagt i Outlook.

Other Articles