Kontrollpanel

Förvalt e-postkonto eller Catch-all

Ett förvalt konto eller catch-all är ett e-postadress som även tar emot all e-post som skickas mot domänen men inte har en e-postadress. 1. Klicka på E-post och Förvalt konto i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka i Status: Aktiv och skriv in e-postkonto som du vill ska var förvalt. 3. Klicka på Spara för att spara det förvalda kontot.

Skapa e-postalias

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.levonline.com/). Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.levonline.com/). 1. Klicka på E-post och E-postkonton i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på Redigera på den e-postadress du vill skapa ett e-postalias på 3. Klicka på Alias och skr...

Skapa ett autosvar

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.levonline.com/). Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.levonline.com/). 1. Klicka på E-post och E-postkonton i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på Redigera på den e-postadress du vill skapa ett autosvar på. I detta exempel heter vår adres...

Skapa en vidarebefordring

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.levonline.com/). 2. Klicka på E-post och Vidarebefordringar i menyn på din kontrollpanel. 3. Klicka på Lägg till. 4. Skriv in den e-postadress du vill vidarebefordra från och sedan till vilka adresser du vill vidarebefordra till. I det här exemplet har vi valt att vidarebefordra info@supportguider.se till admin@supportguider.se. Vill du vidarebefordra till flera adre...

Byta lösenord på e-postkonto

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.levonline.com/). 2. Klicka på E-post och E-postkonton i menyn på din kontrollpanel. 3. Klicka på Redigera på den e-postadress du vill byta lösenord på. I detta exempel heter vår adress guider@supportguider.se. 4. Skriv in ditt nya lösenord under Nytt lösenord och upprepa det nya lösenordet under Upprepa lösenord. 5. Klicka på Spara för att spara det nya lösenordet.

Skapa ett e-postkonto

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Levonline. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här. (https://service.levonline.com/) 2. Klicka på E-post och E-postkonton i menyn på din kontrollpanel. 3. Klicka på Lägg till 4. Skriv in den e-postadress du vill lägga till och det lösenord du vill använda. Ditt lösenord måste vara minst 8 tecken långt och minst en gemener, minst en versaler och minst en siffra när du skriver ditt lösenord. 5. Klicka på Spara för att lägga t...