Lägga till ett TXT-record

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett TXT-record direkt på domänen supportguider.se som har värdet "1234567890ABCDEF". Alla TXT-värden måste vara omslutna av citationstecken (").

4. Klicka Spara för att lägga till ditt TXT-record.