Lägga till ett A-record

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett A-record direkt på domänen supportguider.se som ska peka mot ip-adressen 93.90.144.101.

4. Klicka Spara för att lägga till ditt A-record.