Lägga till ett MX-record

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett MX-record direkt på domänen supportguider.se som ska peka mot mail.supportguider.se.

4. Klicka Spara för att lägga till ditt MX-record.